Brembo Poland

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

STRATEGIA PODATKOWA

INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ​Brembo Poland Sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 13, 41-308 Dąbrowa Górnicza

Brembo Poland Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie
ul. Dekabrystów 67, 42 - 200 Częstochowa, Poland

Oddział w Niepołomicach
ul. Rudolfa Diesla 21, 32-005 Niepołomice


Sąd. Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000002638
NIP: 5252195885, Regon: 016458324, Kapitału zakładowy 144 879 500 PLN

BDO 000010808
Brembo Poland sp. z o.o. jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Brembo Poland sp. z o.o. is a large enterprise within the meaning of Annex I to Commission Regulation (EU) No 651/2014.​


 
​​