Kilometro Rosso

 

Kilometro Rosso

        
Park technologiczny Kilometro Rosso mieści się obok autostrady A4, nieopodal Bergamo. Jest to miejsce dla firm hołdujących doskonałości, instytutów badawczych, koncernów zajmujących się produkcją nowoczesnych technologii jak również usług poświęconych innowacyjności.


 

 

 

Ten multidyscyplinarny kampus jest miejscem, gdzie różnorodność przemienia się w siłę, promującym jednocześnie dialog pomiędzy światem akademickim, przedsiębiorczym i naukowym. To miejsce sprzyja współpracy i specjalizacji, przyjmując wielodyscyplinarne podejście do odkrywania nowych granic nauki i techniki. 


 

Nadrzędnym celem Kilometro Rosso jest promocja rozwoju określonego obszaru wiedzy, innowacji i nowoczesnych technologii, przyciąganie przedsiębiorstw z bardzo innowacyjnym punktem widzenia, jak również instytutów naukowych, badawczych i rozwojowych zajmujących się najbardziej zaawansowanymi dziedzinami. To centrum stymuluje rozwój nowatorskich właściwości produktów, procesów i usług. Co więcej przyczynia się do podnoszenia poziomu technologicznego przedsiębiorstw poprzez zachęcanie ich do podążania ścieżką radykalnej innowacyjności i eksperymentowania.

 

 

 
 

Kilometro Rosso już jest jednym z najważniejszych parków naukowych we Włoszech i został akredytowany przez CENSIS ( w raporcie z 2009 roku), jako jedna z dziesięciu najbardziej znaczących inicjatyw dla innowacji we Włoszech. Zostało również wybrane jako siedziba wielu ważnych wydarzeń i badań, a także jako miejsce wytwarzania rozwiązań zaawansowanej technologii i inicjatyw usługowych. Obecnie daje zatrudnienie więcej niż 1500 ludzi. 


 

Perspektywy na przyszłość są jeszcze bardziej obiecujące: kiedy budowa parku zostanie zakończona, stanie się on miejscem pracy dla conajmniej 3000 naukowców i personelu o wysokich kwalifikacjach i będzie siedzibą około 80 przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i laboratoriów.


 

Każde centrum naukowe, biznesowe i laboratorium działające na terenie parku korzysta z doskonałych warunków, aby rozwijać współdziałanie, współpracę i związki niezbędne do działania. Może również korzystać z szerokiego wyboru współdzielonych usług reprezentujących znaczącą wartość dodaną.


 

Kilometro Rosso jest prawdziwym międzydyscyplinarnym okręgiem naukowym i badawczym, który promuje przekrojową interakcję i integrację wiedzy. 


 

Dlatego właśnie Park już został wybrany na siedzibę wielu ośrodków badawczych i rozwojowych, jak również koncernów produkujących rozwiązania high-tech rozciągających się na wiele dyscyplin i sektorów. Są to: Brembo Research Centre (mechatronika, technologia sensora i inżynieria mechaniczna), laboratoria Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (jest wspólnym przedsięwzięciem firmy Brembo i grupy SGL), firma Petroceramics ( odłam Uniwersytetu w Mediolanie, zaangażowany w R&D zaawansowanych materiałów ceramicznych i w oddziaływanie na geomateriały), Intellimech (mechatronika – przedkonkurencyjne platformy dla podsektora aplikacji. Jest to największa inicjatywa tego rodzaju we Włoszech), R&D Centre należące do Italcementi Group ( „i.Lab” – zaawansowane materiały i chemia), nowe laboratoria Instytutu Mario Negri (biotechnologia) i Centrum Innowacji Uniwersytetu w Bergamo. 


 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.kilometrorosso.com