Mobilność przyszłości​

 

​​​​​​​​​


Mobilność przyszłości​


Nowe spojrzenie na świat mobilności przez pryzmat oferowanych przez nas innowacyjnych rozwiązań, zgodnych z wizją "przekształcania energii w inspirację"​Poczucie wolności i możliwość podróżowania są jednymi z kamieni węgielnych współczesnego społeczeństwa. Z tego powodu Brembo nieustannie poszukuje rozwiązań, które odpowiedzą na wymagania przyszłej mobilności. Firma pracuje nad wizją coraz bardziej cyfrowych, połączonych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb pojazdów, poprzez ścieżki innowacji, w tym te nietradycyjne. Patrząc na problemy pod zupełnie nowym kątem, tworzymy rozwiązania niezbędne do przekucia wizji Brembo, polegającej na "Przekształcaniu energii w inspirację", w rzeczywiste projekty.​

 


W nadchodzących latach sposób, w jaki się poruszamy, komunikujemy i podróżujemy, będzie nadal ewoluował z coraz większą prędkością. Z tego powodu Brembo patrzy w przyszłość, w której coraz więcej pojazdów będzie zelektryfikowanych i zrównoważonych, a także połączonych ze sobą i włączonych w ramy szerszego ekosystemu cyfrowego, w którym pojazd będzie współpracował z innymi urządzeniami IoT. Będą to m.in. dom danej osoby i systemy komunikacji, a pojazdy będą kluczowymi elementami zintegrowanymi w naszym codziennym życiu. 


Prowadzenie pojazdów jutra będzie wyjątkowym doświadczeniem, które Brembo chce pomóc ukształtować.


​