PRZETARG NA NOWĄ ODLEWNIĘ | TENDER FOR A NEW CAST IRON FOUNDRY

2023-06-05

PRZETARG NA NOWĄ ODLEWNIĘ BREMBO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ – MASZYNY/URZĄDZENIA​ | TENDER FOR A NEW BREMBO CAST IRON FOUNDRY IN DABROWA GORNICZA - EQUIPMENT

Szanowni Państwo


W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego przez Brembo w dniu 1.06.2023 na dostawę różnorodnych maszyn i urządzeń przeznaczonych dla nowego zakładu produkcyjnego w Dąbrowie Górniczej (Tucznawa), pragniemy poinformować o anulowaniu tego przetargu wyłącznie w zakresie dotyczącym suwnic, zgodnie z warunkami przetargu oraz zasadami zamówień obowiązującymi w Brembo, w szczególności ze względu na niewystarczającą reprezentatywność i konkurencyjność dotychczasowych wyników otrzymanych w zakresie dotyczącym suwnic. 


W konsekwencji, wspomniany przetarg na dostawę maszyn i urządzeń przeznaczonych dla nowego zakładu produkcyjnego pozostaje w toku w pozostałym zakresie (nieobejmującym suwnic), natomiast w zakresie dotyczącym suwnic Brembo ogłosi nowy, dodatkowy przetarg.


 

Dear Sirs


Referring to the tender announced by Brembo on 1.06.2023 for the supply of various machinery and equipment for the new production plant in Dąbrowa Górnicza (Tucznawa), we would like to announce the cancellation of this tender exclusively with respect to the cranes, in accordance with the terms of that tender and with Brembo procurement rules, in particular due to insufficient representativeness and competitiveness of the results obtained so far with respect to the cranes. 


Consequently, while the tender for the supply of machinery and equipment for the new production plant, mentioned above, is still pending as regards the entire remaining scope (other than the cranes), Brembo shall launch a new, additional tender concerning the cranes.