Greenance

 

​​​​​​


GREENANCE​


GREENANCE – połączenie słów "GREEN" i "PERFORMANCE" - jest odpowiedzią Brembo na rosnące zapotrzebowanie na obniżanie wpływu na środowisko bez żadnych kompromisów w zakresie skuteczności hamowania.​Świat potrzebuje produktów, które mają coraz mniejszy wpływ na środowisko, a sektor motoryzacyjny nie jest wyjątkiem. W związku z tym Brembo zobowiązuje się do optymalizacji procesów produkcyjnych i wprowadzania nowych rozwiązań, mających na celu lepszą i bardziej zrównoważoną mobilność w przyszłości. Respect dla środowiska nie oznacza jednak w tym przypadku zerwania z najwyższą wydajnością. ​

 ​To zaangażowanie jest siłą napędową GREENANCE, nowej linii rewolucyjnych produktów, które mają na celu zmniejszenie wpływu na środowisko. Gama antycypuje wymagania coraz bardziej restrykcyjnych przyszłych przepisów, zapewniając jednocześnie skuteczność hamowania na najwyższym poziomie. ​


GREENANCE składa się z nowej gamy tarcz odlanych ze specjalnych stopów i dedykowanych im klocków hamulcowych. Zestawy GREENANCE są w stanie w optymalny sposób połączyć osiągi i zrównoważony rozwój, redukując emisję cząstek PM10 i PM2,5 przy jednoczesnym trzykrotnym wydłużeniu żywotności tarcz. 


Dzięki technologicznemu know-how, zdobytemu poprzez ciągłe badania i rozwój Brembo, zestawy GREENANCE gwarantują najwyższe standardy techniczne i jakościowe, zapewniając redukcję emisji zanieczyszczeń o ponad 80 procent.


​