Cele jakości

 

​Cele jakości 

Celem Brembo jest całkowite spełnienie oczekiwań klienta przy pomocy bezpiecznych i niezawodnych produktów, oraz dzięki pełnemu technicznemu, handlowemu i logistycznemu wsparciu, zdolnemu zdefiniować wszystkie kluczowe potrzeby klienta. 


Firma podjęła wyzwanie, jakim jest „zero ryzyka” w produkcie: w procesach i użytych materiałach, oraz ich wpływie na środowisko. Brembo stworzyło system mający wyeliminować defekty we wszystkich wspomnianych elementach. Cel ten może zostać osiągnięty tylko, jeśli wszyscy pracownicy poczują się zaangażowani i osobiście odpowiedzialni za ulepszanie procesów i zapewnienie satysfakcji klientów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 


Instrukcja Jakości czerpie inspirację ze wskazówek zawartych w standardzie UNI EN ISO 9004 i została stworzona w zgodzie ze standardem UNI EN ISO 9001 i specyfikacją techniczną ISO/TS 16949.

 

 
 

Zasady jakości 


Wszystkie wymagania klienta, zarówno jasno wyrażone, jak i ukryte, muszą zostać spełnione. 


Ciągłe ulepszanie procesów wpływa korzystnie na skuteczność i wydajność. 


Zarządzanie jakością zapewnia ciągłą redukcję kosztów, czasu dostaw oraz osiągnięcie najwyższych standardów wytwarzanych produktów oraz poziomu usług. 


Rozwój parku dostawców umożliwia osiągnięcie poziomu wyników zgodnych z zakładanymi celami. 


Pracownicy są ważnym aspektem w osiągnięciu celu „zero ryzyka”.


 
  

Brembo S.p.A. | P.IVA 00222620163

Podążaj za nami

Follow us on FacebookTwitterYouTubeLinkedInPinterestInstagramYoukuWeibosnapchat.pngVKwechat.pngTikTok