Cele i zasady BHP oraz ochrony środowiska

 

 

Cele BHP i ochrona środowiska 

Celem Brembo jest doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. 


 

Szczególnie dotyczy to: 


 

- Zmniejszania oddziaływania procesów produkcyjnych oraz produktu na środowisko a także zarządzanei ryzykiem w tym zakresie 

- Zastosowania technologii przyjaznych środowisku Ciągłej kontroli procesów aby zapobiec zanieczyszczeniom i wypadkom 


 

Są to priorytetowe cele Firmy. Firma dokłada wszelkich starań, aby je osiągnąć (na przykład: szkoląc pracowników w zakresie aspektów środowiskowych). 


 

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiskowe zostały stworzone na podstawie norm ISO 14001 i OHSAS 18001. Zawierają one zasady publikowane w tej sekcji i definiujące przewodnie linie zarządzania dla kierownictwa Zakładów wchodzących w skład Grupy Brembo. 


 

Celem Brembo jest bycie postrzeganym przez klientów jako solidny partner, który umożliwia harmonijny wzrost, korzystny dla wszystkich.


 

Zasady BHP i ochrona środowiska 

​- Brembo prowadzi zrównoważony rozwój poprzez zintegrowane planowanie faz rozwoju w poszczególnych procesach. Główne cele obejmują zminimalizowanie zagrożeń dla pracowników oraz stopniowe zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne. W szczególności zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez stosowanie naturalnych zasobów energii. 


 

- Cykl życia produktu musi zostać zaplanowany pod kątem możliwości odzyskania i recyklingu zastosowanych materiałów. 


 

- Zapobieganie zanieczyszczeniu i minimalizacja ryzyka są zapewniane przez odpowiednie zarządzanie procesami i prawidłową obsługę, konserwację i kontrolę instalacji. 


 

- Szkolenia i procedury to najważniejsze narzędzia przekazywania zasad, wytycznych i procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Środowiska. 


 

- Wkład Brembo w minimalizację ryzyka zanieczyszczenia środowiska jest realizowany przez otwartą i skuteczną komunikację z personelem i zewnętrznymi partnerami. 


 

- Aby osiągnąć założone cele, dostawcy muszą być zaangażowani w System Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Środowiska. 


 

- Brembo promuje w ocenie tych dostawców, którzy wdrożyli System Zarządzania Środowiskowego. 


 

- Zdrowie, bezpieczeństwo i poszanowanie środowiska to absolutne priorytety. Wszystkie decyzje firmy i zachowania jednostek są przez nie determinowane. 


 

- Zaangażowanie wszystkich pracowników to podstawa ciągłych udoskonaleń procesów i usług.


 

Brembo S.p.A. | P.IVA 00222620163

Podążaj za nami

Follow us on FacebookTwitterYouTubeLinkedInPinterestInstagramYoukuWeibosnapchat.pngVKwechat.pngTikTok