Odlišit se je udržitelnou volbou

16/09/2020

 Nový brzdový kotouč Brembo Greentive® nabízí díky své inovativní povrchové úpravě výkon se sníženým dopadem na životní prostředí společně s jedinečným a osobitým stylem.

​​​​​​​

Již od svého založení se Brembo řídí hluboce zakořeněnými hodnotami a zásadami úcty k životnímu prostředí a k lidem. Dnes Brembo upevňuje svůj závazek k udržitelnosti také svými výrobky, prostřednictvím brzdového systému přispívá ke snižování emisí.​

Z tohoto důvodu Brembo hrdě představuje Greentive®, nový brzdový kotouč s inovativním povlakem naneseným na brzdicí pás technologií High-Velocity-Oxy-Fuel (HVOF), která snižuje dopad na životní prostředí.​


 

Díky desetiletým zkušenostem v oblasti brzdových systémů vyvinula společnost Brembo nový kotouč s vynikajícími technologickými vlastnostmi, který je v souladu s nejnovějšími automobilovými trendy a je zaměřený především na prémiové a luxusní vozy.​


Název Greentive®, který vznikl spojením pojmů „GREEN“ a „DISTINCTIVE“, se odvolává na hlavní charakteristiky výrobku, kdy na jedné straně zdůrazňuje snížení dopadu na životní prostředí a na druhé jeho eleganci a rozpoznatelnost.​


Greentive® zaručuje díky povlaku nanesenému na brzdný povrch velmi nízké opotřebovávání, což výrazně prodlužuje životnost kotouče a současně snižuje emise prachu během brzdění. To kromě snížení dopadu na životní prostředí umožňuje řidiči udržovat čistší disky.​


Další vlastností Greentive® je vysoká odolnost proti korozi, která je zvláště významná u nových generací elektrických vozidel, která se vyznačují odlišným používáním brzdového systému.​


Také z hlediska stylu se Greentive® odlišuje zrcadlovým efektem, který mu dodává eleganci a osobnost. Tuto charakteristiku ještě podtrhuje logo Brembo na brzdném povrchu, které podtrhuje jeho identitu a signalizuje nutnost výměny kotouče.​


Greentive® v sobě zahrnuje nejvyspělejší technologická řešení z hlediska udržitelnosti, kdy stále udržuje maximální výkon, a přitom klade zvláštní důraz na styl.​


Nová technologie potahování může být aplikována na brzdný pás všech typů kotoučů Brembo: od lehkých kotoučů až po integrální, od slitých po dvoudílné plovoucí kotouče.​


Závazek společnosti Brembo na poli udržitelnosti a ochrany životního prostředí tím nekončí, ale dotýká se všech jejích činností od raných fází výzkumu a vývoje, čímž potvrzuje silnou motivaci vyvíjet stále udržitelnější výrobky, řešení a procesy, ve kterých i malé detaily mohou znamenat mnoho, jako v případě Enesys.


 


Enesys, Energy Saving System®, je nové brzdové řešení Brembo, technická inovace, která dále zvyšuje účinnost brzdových systémů vozidel a pomáhá snižovat emise.​


Enesys je zkratka pro ENErgy Saving sYStem, název nové technologické generace brzdových pružin Brembo, která má snížit zbytkový třecí moment brzd. Úkolem pružiny je zajistit, aby se destičky po uvolnění brzdového pedálu vrátily do své původní polohy v třmenu. Tím se zabrání nežádoucímu zbytkovému tření mezi destičkami a brzdovým kotoučem. Díky Enesys, Energy Saving System®, je tento proces dále vylepšován a zaručuje různé výhody. ​


Nová pružina snižuje možný zbytkový kontakt mezi destičkami a kotoučem, když řidič nebrzdí. Malé, ale efektivní řešení, které přispívá ke snižování emisí a ke snižování plýtvání energií, přičemž zaručuje zvýšení výkonu vozidla při zachování stejného motoru, výkonu a hmotnosti.​


Enesys, Energy Saving System®, také pomáhá snižovat emise, neboť omezuje opotřebování destiček a kotoučů, čímž snižuje množství částic generované zbytkovým třením. Tím, že se zamezuje nadměrnému opotřebování, se také snižují nároky na údržbu výrobků a prodlužuje se jejich životnost.​ 

​​