Kilometro Rosso

​​Vědecko-technologický park Kilometro Rosso


Vědecko-technologický park Kilometro Rosso, který se nachází u dálnice A4 v blízkosti města Bergamo, je bohatou zahradou firem, výzkumných středisek a inovativních laboratoří.

 

 

Jedná se o multidisciplinární kampus, který podporuje dialog mezi akademickou, obchodní a vědeckou kulturou.

Je jedním z předních italských vědeckých parků akreditovaných CENSIS (ve zprávě 2009) jako jedna z prvních 10 iniciativ pro inovaci v Itálii. Dnes zde působí více než 1500 zaměstnanců.

 

 
 

Ale vyhlídky na další rozvoj jsou ještě ambicióznější: Po dokončení stavby všech objektů, bude v parku pracovat více než 3000 lidí, výzkumných pracovníků a vysoce kvalifikovaných pracovních sil a očekává se přítomnost asi 80 dalších subjektů, kam patří firmy, střediska výzkumu a laboratoře.


 

Kilometro Rosso tak představuje skutečný interdisciplinární prostor výzkumu a technologie, zaměřuje se na multisektorovost a integraci znalostí.

Z toho důvodu se již v parku realizují činnosti výzkumné a vývojové, výrobní činnosti na vysoké technické úrovni v různých disciplínách a odvětvích: Centrum výzkumu Brembo ( mechatronika, senzoristika a mechanika) , laboratoře Brembo SGL Carbon Ceramic Brakers (společný podnik typu joint venture vytvořený mezi Brembo a SGL Group), Petroceramics (detašované pracoviště Milánské univerzity, které se zabývá výzkuem a vývojem pokročilých keramických materiálů a zpracování geomateriálů), Intellimech ( mechatronika), středisko výzkumu a vývoje skupiny Italcementi (pokročilé materiály a chemie), nové laboratoře institututu Mario Negri (biotechnologie), Centrum pro inovace Univerzity v Bergamu a mnoho dalších.

Podrobnější informace: ​​ www.kilometrorosso.com