50 ODSTÍNŮ PADĚLKU: NÁVOD K ROZPOZNÁVÁNÍ PADĚLKŮ BRZD BREMBO

21/05/2020

 ČÍM DÁL ČASTĚJŠÍ VÝSKYT PADĚLKŮ BRZD ZNAČKY BREMBO! JAK ROZLIŠIT PADĚLKY, ČÁSTEČNÉ PADĚLKY A SUPERPADĚLKY BRZD BREMBO OD ORIGINÁLŮ. PROTOŽE, AČKOLI NEJSOU VŠECHNY PADĚLKY STEJNÉ, VŠECHNY JSOU STEJNĚ NEBEZPEČNÉ.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Brzdové systémy Brembo, jež jsou v motoristickém oboru symbolem sportovního ducha a výkonů na nejvyšší úrovni, mají pro velkou část automobilových fanoušků velké kouzlo. Kouzlo, jež přitahuje zájem nejen spotřebitelů, ale také padělatelských organizací, které tak vedle kabelek, hodinek, brýlí a oděvů začaly vyrábět a prodávat padělané brzdy Brembo.​

Fenomén padělání automobilových náhradních dílů není ničím novým, v případě komponentistiky Brembo má ale určité specifikum: týká se komponenty aktivní bezpečnosti, na které závisí zdraví a život řidiče a cestujících ve vozidlech, v nichž jsou padělané díly použity.​

Padělané hodinky, koupené během exotické dovolené, přinejhorším nebudou ukazovat správný čas; stejně jako padělaná kabelka, která může být vyrobena z méně cenných materiálů, než by se čekalo, a může méně vydržet. Totéž ale neplatí pro brzdový systém, u kterého může nízká kvalita vyjít velmi draho: z toho důvodu jsou padělané brzdové systémy daleko nebezpečnější.​


 


 

Použití padělaných součástí, jako jsou automobilové brzdy, může představovat vážné riziko jak pro osoby cestující takovým vozidlem, tak pro vozidlo samotné. Jedná se o „lehkost“, jež se nečekaně projeví v zatáčce, s „dlouhou reakcí“ mající za následek sjetí ze silnice nebo s defektem komponenty, a to takové závažnosti, že může dojít k nehodě.​

Na druhé straně, i když se zjistí, že jde o falzifikát, není padělek jako padělek. Přestože typů padělaných výrobků značky Brembo je mnoho a jsou vzájemně velmi odlišné, vymezili jsme pro zjednodušení tři různé kategorie brzdových komponent, jež nejsou v souladu s originálním konceptem: pokřtili jsme je padělek, částečný padělek, a superpadělek.​

Přestože jsou vzájemně velmi odlišné, mají tři představované typologie padělků společný jeden velmi důležitý aspekt, na který nepřestaneme poukazovat: všechny ohrožují fyzickou bezpečnost řidiče, případných spolucestujících ve vozidle a ostatních automobilistů.​


 
PADĚLEK​

 

Jde o nejklasičtější a nejintuitivnější kategorii padělaných výrobků Brembo. Jedná se o všechny takové výrobky (třmeny, kotouče, brzdové destičky), jež jsou více či méně věrohodnými imitacemi originálních výrobků Brembo.​

Často jsou takové kopie hrubě zpracované a zkušeným okem je tedy lze snadno rozeznat. Někdy se ale padělky snaží napodobit i vnější estetiku komponent, čímž mnohé uvedou v omyl. Podoba s originálem výrobku Brembo ale neznamená, že má padělek stejnou technologii nebo funkčnost.​

Při zakoupení neoriginálních třmenů, kotoučů nebo brzdových destiček Brembo nebudete totiž mít žádnou jistotu o dodržení použitých výrobních standardů ani o výkonnostních parametrech. Neoriginální brzdová součást může mít výrazně omezené funkční limity za nejrozmanitějších provozních podmínek, případně u ní může pouze docházet k výrazné ztrátě výkonu v průběhu času.​


Bohužel (nebo naštěstí pro ty, kdo kupují pouze certifikované výrobky) totiž při zakoupení padělku Brembo neexistuje žádný způsob, jak předem zjistit, zda daný výrobek bude schopen zajistit výkonnostní úroveň výrobků Brembo, zda bude mít stejnou životnost jako originální výrobek a zda bude schopen zabezpečit stejně stabilní výkon. Což není zanedbatelný problém, protože v případě nedostatečných výkonů nebo předčasného opotřebení nebude mít kupující na koho se obrátit.​


 

falso.jpg​ 

Například v některých případech mají některé falešné komponenty u jednotlivých brzdění výkon zdánlivě podobný originálům Brembo. Avšak při opakování brzdění v krátkém časovém úseku, například při jízdě dolů serpentinami, se rozdíl v odezvě pedálu a v účinnosti systému s padělanou komponentou prudce zvyšuje.​

Osobně jsme to ověřili tak, že jsme několik padělaných výrobků podrobili testům, jimž jsou tradičně podrobovány originální výrobky Brembo před jejich uvedením na trh. Funkční problémy – od omezené účinnosti brzdového systému po případy skutečného defektu či problémy s komfortem – byly na denním pořádku.​

Poslední z uvedených proměnných, projevující se absencí pískání a vibrací, je výrobci padělaných brzdových komponent zcela opomíjena. Naopak Brembo provádí četné studie ohledně tvaru a složení komponent, zaměřené na omezení případné hlučnosti. Komponenty jsou totiž navrhovány a vyráběny v souladu s nejvyššími standardy kvality, požadovanými nejprestižnějšími světovými výrobci automobilů.​


Následně jsou testy prováděny i na systému instalovaném ve vozidle, kdy se opět ověřuje možný vznik problémů. Brembo totiž používá systémový přístup a studuje integraci mezi různými komponentami tak, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň spolehlivosti, komfortu a délky životnosti v závislosti na hmotnosti, výkonu a mechanických charakteristikách vozu.​


 ​​​
ČÁSTEČNÝ PADĚLEK​

 Na rozdíl od výrobků Brembo padělaných „tout court“, tedy ze 100 %, existují brzdové systémy Brembo padělané pouze částečně, které proto ale nejsou méně nebezpečné. Ty jsme nazvali částečnými padělky.​

Koncept částečného padělku vypadá nelogicky: něco je buď pravé, nebo padělané! Jak může být brzdový systém Brembo padělaný jen z poloviny? Odpověď vyplývá ze skutečnosti, že je brzdový systém Brembo tvořen mnoha součástmi (kotouč, třmen, brzdová destička, spojovací materiál), z nichž každá může být jiného původu.​

Částečným padělkem je brzdový systém Brembo, v němž jsou některé originální komponenty (obvykle brzdový třmen) úmyslně prodávány společně s dalšími komponentami, jež nejsou vyrobeny společností Brembo. Brembo se vždy stavělo proti této praxi, jelikož pevně věří v následující zásadu: výkony brzdového systému jsou dány nejen kvalitou, ale také dokonalou integrací všech jeho komponent.​

Strategie používaná padělateli je v tomto případě částečně odlišná, ač stejně riskantní, přičemž téměř vždy vychází z nákupu třmenů Brembo, prodávaných jako náhradní díly do vozů, používajících brzdy Brembo ve svém originálním vybavení. Někdy naopak mají třmeny svůj původ v odcizených nebo bouraných, tedy nikoli nových vozidlech, u kterých není známo jejich předchozí použití.​


 

​ 

Takové třmeny, jež jsou obvykle opatřeny logem výrobce automobilů jako Ferrari, Porsche, Lamborghini, BMW a mnoha dalších, jsou následně přelakovány s použitím loga Brembo a prodávány v sadě s dalšími komponentami, jako kotouče a brzdové destičky pochybného původu.​

Ačkoli byl v tomto případě třmen skutečně vyroben firmou Brembo, a tedy by neměl vykazovat žádný problém, může být výsledná sada nebezpečná. Radíme vám nedůvěřovat takovýmto falzifikovaným sadám, a to ze tří důvodů.​

V první řadě je poměrně nepravděpodobné, že by brzdový třmen Brembo, navržený pro určité vozidlo (a tedy realizovaný a testovaný v závislosti na specifických charakteristikách vozu, jako je jeho hmotnost, typologie použité brzdové pumpy, systém ABS, …), fungoval bez anomálií v jiném vozidle.​

Dokonce i myšlenka, podle které je upgradovaný brzdový systém – třeba i silnější – lepší než systém z originální výbavy, je hlubokým omylem. Určitá kombinace prvků brzdového systému, dokonalá pro nějaké vozidlo, může být například pro jiné vozidlo naddimenzovaná, jelikož generuje příliš velký brzdicí výkon: elektronika by zasahovala nepřetržitě a vyvolávala by tak frustrující pocit z řízení.


 

Druhým prvkem nebezpečnosti je proces lakování brzdového třmene, jenž je často prováděn řemeslným způsobem. Lakování brzdových třmenů představuje delikátní operaci, nesoucí v sobě určité kontraindikace. Nevylučujeme, že existují odborníci schopní provést tuto operaci správným způsobem. Čím dál častěji se k nám však dostávají zprávy o chybné funkci třmenů v důsledku nesprávně provedeného lakování.​

Třmeny samozřejmě nepoškozuje lak jako takový, ale jsou to předběžné operace na hydraulické části. Velmi často demontáž a montáž pístků není provedena správně, v některých případech dokonce není provedena vůbec. Za takového předpokladu, pokud jsou třmeny podrobeny procesu vypálení laku, může teplo poškodit těsnění pístků a ohrozit činnost třmene.​

Na závěr, třetím prvkem nebezpečí je pochybný původ ostatních prvků sady, se kterými se třmen prodává - máme na mysli kotouče, brzdové destičky a adaptační držáky, které nebyly vyrobeny společností Brembo - za jejichž kvalitu nemůže společnost Brembo zaručit. V rámci brzdového systému přispívá každý komponent k dokonalému fungování systému jako celku, a proto i pouze jedna součást s nízkou kvalitou může ovlivnit správné fungování celého systému.​

 

Z těchto důvodů hovoříme o ČÁSTEČNÉM PADĚLKU: padělanou a tedy nebezpečnou není jednotlivá brzdová komponenta, ale nevhodný mix vzniklý z originálních komponent Brembo. Přestože jde pouze o částečné padělky, z hlediska činnosti a bezpečnosti jsou 100% nebezpečné a nespolehlivé.​

Každý brzdový systém Brembo, včetně upgradovaných systémů, je navržen pro konkrétní vozidlo, a jeho realizaci předchází analýza charakteristik vozidla, do kterého bude montován: analýza zohledňuje hmotnost, uspořádání vnitřních prvků kola, elektroniku, pneumatiky a originální brzdovou pumpu.​

Upgradovaný brzdový systém Brembo je tedy navržen, dimenzován, realizován a testován tak, aby dokonale fungoval ve vozidle, pro které je určen. Z tohoto hlediska se jako hazard jeví i použití zcela originálního brzdového systému Brembo do jiného než předpokládaného vozidla.​

Také z tohoto důvodu Brembo doporučuje obracet se vždy na autorizovaného a certifikovaného prodejce Brembo, jenž – kromě toho, že poskytuje technické poradenství – je povinen prodávat sady Brembo výhradně pro vozy, pro které jsou tyto sady určeny. Tímto způsobem, kromě záruky originálního výrobku, budete mít také jistotu, že jste zakoupili nejvhodnější brzdový systém Brembo pro své auto a nikoliv takový, který byl na ně nuceně adaptován.​

​  
​ ​

ROZDÍLY MEZI ČÁSTEČNÝM PADĚLKEM A RETROFITEM​


Ve světě automobilů je častou praxí provádění úprav, někdy i velmi kreativních, vlastního automobilu s použitím součástí i z jiných vozů, včetně jejich uzpůsobení jiným účelům, než pro které byly navrženy. Tato praxe může být označována různými názvy (retrofit, uživatelské přizpůsobení, zpracování, tuning atd.). Ve srovnání s tím, co jsme definovali jako částečný padělek, se však jedná o něco jiného, což bude vysvětleno dále.​

Brembo se domnívá, že kombinování různých brzdových komponent, jež nejsou navrženy pro dané vozidlo, není optimálním řešením a v některých případech může být dokonce velmi nebezpečné. Z toho důvodu tuto praxi nedoporučuje. Každý však (v souladu s platnými právními předpisy) může se svým vozidlem a se zakoupenými komponentami Brembo dělat to, co považuje za nejlepší, nezávisle na jejich původu a na vozidle, pro které byly tyto komponenty původně navrženy.​

Pokud je použit nový brzdový třmen Brembo, navržený pro jiné vozidlo, společně s dalšími komponentami jiné povahy a původu, neznamená to, že je tento třmen Brembo částečný padělek (i když opakujeme, že Brembo tuto praxi nedoporučuje).​


Avšak prodej takovýchto doma vyrobených mixů a jejich vydávání za 100% originální systémy Brembo, jako by se jednalo o sady Brembo testované a schválené touto společností, navíc s využitím neznalosti a dobré víry kupujících, přesvědčených o koupi sady Brembo, představuje protiprávní jednání.​

Z tohoto důvodu máme co do činění s částečným padělkem nikoli tehdy, když se nějaký nadšenec rozhodne přizpůsobit brzdy svého vozidla vědomým zkombinováním komponent různého původu s tím, že ponese všechny související důsledky, ale pokud je brzdový systém, pouze částečně originální a zhotovený s použitím dílů Brembo, vydáván a prodáván, jako by šlo o 100% originál Brembo.​

Ilustrovat rozdíly mezi upgradovaným brzdovým systémem Brembo, navrženým a testovaným pro konkrétní vozidlo, je povinností společnosti Brembo právě proto, aby byli chráněni všichni ti, kteří – pokud si chtějí zakoupit brzdový systém Brembo – musí mít možnost rozeznat kompletně originální sadu Brembo od sady řemeslně vyrobené (i když s použitím dílů Brembo) bez jakéhokoli inženýrského zpracování a testování a bez jakékoli záruky správné funkce.​ ​​


 ​​​​​​
SUPERPADĚLEK​

 

Padělek je obvykle kopií existujícího výrobku, který je velmi rozšířený a vysoce ceněný publikem. Existují ale padělky, jež nekopírují žádný existující výrobek, ale které jednoduše nesou značku podniku, ačkoli ten nikdy žádný výrobek takového typu nevyrobil. Takové případy nazýváme superpadělky, jelikož jsou natolik zfalšované, že neimitují žádný originál, ale pouze si protiprávně vypůjčují značku.​

V případě Bremba máme na mysli zejména covery, tedy plastové (řidčeji hliníkové) kryty brzdových třmenů, které by podle jejich výrobců měly zlepšovat estetiku.​

Ačkoli jsou falešné covery Brembo na trhu čím dál rozšířenější, Brembo takové kryty brzd nevyrábí, ani nikdy nevyrábělo. Je snadno pochopitelné, že technologická a výzkumná úroveň, na které se Brembo každodenně věnuje svým brzdovým systémům, nemá vůbec nic společného s banálními plastovými díly, jako jsou právě covery.​


V tomto případě tedy neexistuje žádné spojení s kopírovaným výrobkem, jelikož neexistuje žádný originální cover Brembo. Ve snaze podvodně těžit z prestiže značky Brembo, místo aby kopírovali jeden z originálních třmenů Brembo, což by byl úkol na hranici nemožného, spokojují se padělatelé s výrobou zjevné náhražky: falešného coveru.​


 

​ 

Jedná se tedy o falzifikát na n-tou, protože je značka Brembo nelegálně použita na komponentě, kterou Brembo nikdy neuvedlo na trh, ani nevyrobilo jako prototyp: tuto typologii jsme nazvali SUPERPADĚLEK​.

A super jsou také problémy, které vám při použití coverů hrozí, počínaje zhoršeným odváděním tepla: tím, že jsou vyrobeny z plastu, zpomalují chlazení třmene, který není v přímém kontaktu se vzduchem.​


​​​​​​​​​

JAK SE BRÁNIT​


Kazuistiky, jež jsme vám představili, jsou vzájemně velmi odlišné. Každá z nich je samozřejmě charakterizována různou úrovní sofistikovanosti, jejich společným jmenovatelem je však nebezpečnost.​

Proměnné a odbornosti, vstupující do realizace nebo i do jednoduché montáže brzdového systému, jsou extrémně složité a delikátní. Z tohoto důvodu Brembo doporučuje věnovat maximální pozornost kvalitě a originálnímu původu každé z komponent brzdového systému použitého ve vašem voze. K zajištění maximální ochrany a bezpečnosti spotřebitelů rozšířilo Brembo již před lety svůj inovativní přístup – charakteristický pro jeho výrobky – také na služby poskytované zákazníkům. Brembo totiž jako první ve své branži zavedlo službu k zaručení originality zakoupeného výrobku .

Za účelem bezpečnějšího pocitu z nákupu jsou všechny výrobky společnosti Brembo (s výjimkou sériových komponent) vždy opatřeny některým ze systémů ochrany proti padělání (scratch card, hologram nebo QR kód). Ten je zárukou autentičnosti, jelikož kupující dohledáním výrobku na internetu prostřednictvím jeho jedinečného kódu může okamžitě ověřit jeho pravost.​


Podle typologie výrobku Brembo se lze setkat se dvěma různými mechanismy proti padělání:​


A) u výrobků řady High Performance: scratch card proti padělání uvnitř krabice; 

B) u kotoučů a destiček řady Aftermarket: hologram (pouze u kotoučů) ochranné známky Brembo a QR kód pro kontrolu originality výrobků. ​​​​


 

 


 


 


 

Karta proti padělání pro výrobky řady Brembo High Performance​

Výrobková řada High Performance Brembo je tvořena komponentami (brzdové kotouče nebo kompletní brzdové systémy) určenými ke zlepšení brzdného výkonu automobilu z hlediska výkonu, estetiky a komfortu. U této výrobkové řady je záruka originality zajištěna přítomností karty proti padělání. Karta je uložena uvnitř zapečetěného pouzdra společně s návodem. Kupující musí seškrábat stříbrný proužek na zadní straně, přečíst šestimístný kód, zadat jej na stránkách www.original.brembo.com a tak zjistit, zda jde o originální součást.

Na rozdíl od jiných stíracích losů je pravděpodobnost výhry s kartou Brembo stoprocentní. Řeknete si, a jaká je výhra? Dokonalé brzdění za jakýchkoli podmínek s garantovanou životností, bez jakéhokoli nečekaného nebo předčasného poklesu výkonu. Operace ověření se provede zadáním čísla karty, typu komponenty a země nákupu na internetové stránce. Při zadání několika doplňujících informací, jako je e-mailová adresa a model automobilu nebo motocyklu, do kterého je díl určen, si zákazník může stáhnout osvědčení o pravosti ve formátu PDF. Operaci lze provést přímo v místě prodeje, jelikož stránky jsou přístupné i pomocí smartphonu. ​


 


 

Hologram a QR kód proti padělání pro výrobky řady Brembo Aftermarket​

Řada Brembo Aftermarket je tvořena náhradními díly, jež jsou identické nebo ekvivalentní originálu a jež garantují vynikající výkony, spolehlivost, životnost a komfort za jakýchkoli uživatelských podmínek. 

U kotoučů a destiček řady Brembo Aftermarket je originalita zaručena QR kódem, jehož pomocí ji lze ověřit. ​

Důležité je, aby krabice nenesla známky poškození: u destiček se QR kód nachází na uzavírací pečeti krabice, zatímco u kotoučů je uveden na etiketě výrobku společně s nepadělatelným hologramem Brembo. V obou případech jsou výrobky Brembo samozřejmě označeny kódem a logem Brembo, jakož i homologací ECE R 90. U destiček je uveden také kód WVA, zatímco u kotoučů minimální tloušťka, vyjádřená značkou Min Th. ​


 

 

 

 
 

 
​​​​