Kvalitativní cíle

​​​Kvalitativní cíle


Kvalita Brembo znamená bezesporu spokojenost zákazníka díky bezpečnému, spolehlivému, pro použití vhodnému výrobku, ale především odpovídající technické, obchodní a logistické podpoře před a po prodeji, která splňuje i ta nejnáročnější očekávání.

Kvalita je honba za nulovým rizikem produktu: v oblasti procesů, použitých materiálů a životního prostředí.

Brembo si přeje zavést systém nulové závadnosti ve všech podnikových oblastech; tohoto cíle může být dosaženo pouze tehdy, pokud se bude každý zaměstnanec cítit angažovaný a zodpovědný za spokojenost interního a externího klienta a za zlepšování každého procesu.

Příručka kvality vychází z pokynů vyjádřených normou UNI EN ISO 9004 a je sestavena souladu s normou UNI EN ISO 9001 a technickou specifikací ISO / TS 16949.

 

 
 

Zásady kvality


Všechny požadavky zákazníka, ať už jsou explicitní nebo implicitní, musí být uspokojeny.

Neustálé zlepšování podnikových procesů umožňuje dosáhnout přínosů v oblasti efektivity a účinnosti.

Plánování kvality produktu musí zajistit snížení nákladů a dodacích lhůt a dosažení vyšší kvality dodávaného produktu nebo poskytované služby.

Neustálé rozšiřování portfolia dodavatelů umožňuje dosahovat výkonů v souladu s definovanými cíli.

Zaměstnanci jsou zásadní hodnotou k dosahování cíle spočívajícího v nulovém procentu vad. ​


 
  

Brembo S.p.A. | P.IVA 00222620163

Seguici su

Seguici su FacebookTwitterYouTubeLinkedInPinterestInstagramYoukuWeibosnapchat.pngVKwechat.pngTikTok