Politika výběru dodavatelů

​​​Politika výběru dodavatelů společnosti Brembo


Kritéria a způsoby interakce s dodavateli jsou voleny za účelem zajištění odpovídající úrovně kvality a spolehlivosti nákupu komponent, zajištění řádného řízení environmentální problematiky, do kterého jsou dodavatelé zapojeni.

Podniková politika Brembo si klade za cíl:

- navazovat vztahy s dodavateli, kteří nabízejí nejlepší vlastnosti, pokud jde o inovace, rychlost dodání, cenu, servis a kvalitu (s cílem nulového procenta vad) tak, aby byla zajištěna maximální spokojenost zákazníků;

- soustředit nákupy na omezený počet kvalitních dodavatelů;

- dosáhnout nejnižších možných celkových nákladů na dodávky nikoliv pouze s ohledem na cenu, ale i náklady na kvalitu, inovace, služby ve vztahu k požadovaným vlastnostem nakupovaného produktu;

- zapojovat dodavatele do svého systému řízení ochrany životního prostředí s cílem snížit dopad všech pracovních činností vykonávaných v rámci výrobních závodů na životní prostředí;

- uzavírat vztahy výhradně s dodavateli, kteří vlastní certifikaci systému řízení kvality dle normy pro automobilový průmysl vydanou akreditovaným certifikačním orgánem;

- upřednostňovat při hodnocení dodavatelů ty, kteří mají certifikovaný systém environmentálního managementu (ISO 14000);

- navazovat takové vztahy mezi Brembo a dodavateli, které jsou koherentní a přísné na obou stranách.​

KODEX CHOVÁNÍ DODAVATELŮ​


 

Brembo S.p.A. | P.IVA 00222620163

Seguici su

Seguici su FacebookTwitterYouTubeLinkedInPinterestInstagramYoukuWeibosnapchat.pngVKwechat.pngTikTok