Kritéria výběru

Kritéria výběru dodavatelů Brembo

​Kritéria výběru dodavatelů Brembo


Brembo si vybírá své dodavatele na základě jejich schopnosti plnit požadavky na dodávky: dodávané produkty se stávají součástí produktu Brembo a mají přímý dopad na kvalitu.
Výběr dodavatelů bere v úvahu následující parametry:

- Technologie: technologická přiměřenost, technologické a konstrukční kapacity;

- Servis/logistika: dodržování dodacích lhůt, flexibilita, dodržování způsobu dodávky;

- Cena: dodržení stanoveného cíle, schopnost zachovat efektivitu v čase;

- Finanční stabilita;

- Kvalita: dodržování systému jakosti požadovaného ze strany Brembo, kvalitativní přiměřenost;

- Systém řízení životního prostředí: přiměřenost systému environmentálního managementu.

Společnosti, které chtějí navázat vztah s Brembo jako dodavatelé, jsou vyzvány k vyplnění dotazníku předběžného vyhodnocení dodavatele a jeho odeslání na e-mailovou adresu: acquisti@brembo.it.
Tam, kde se to považuje za nezbytné, si Brembo vyhrazuje právo provést počáteční zjišťovací návštěvu u potenciálního dodavatele.​


 

Brembo S.p.A. | P.IVA 00222620163

Seguici su

Seguici su FacebookTwitterYouTubeLinkedInPinterestInstagramYoukuWeibosnapchat.pngVKwechat.pngTikTok