Cíle a zásady bezpečnosti a ochrany životního prostředí

​​  

Cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí

Cílem společnosti Brembo je nepřetržitě zlepšovat situaci v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti a ochrany životního prostředí, a sem patří především:
- Pozornost věnovaná snížení dopadu na životní prostředí a rizik při studiu každého produktu a procesu;
- Aplikace ekologických technologií;
- Péče o zabránění všem druhům znečištění a nehodám v rámci každodenní činnosti. Realizace této strategie je primárním cílem a Brembo se zavazuje ji podporovat všemi prostředky, zejména zapojením všech lidí a vzdělávacích činností.

Příručka jakosti, bezpečnosti a životního prostředí se odkazují na normy ISO 14001 a OHSAS 18001 zahrnují zde uvedenou politiku a stanovují pokyny pro vedení a řízení podniků Brembo.

Brembo si přeje stát se uznávaným důvěryhodným partnerem všech klientů s vyváženým průmyslovým vývojem a oceňovaným všemi bez rozdílu.


 

Zásady bezpečnosti a ochrany životního prostředí


Brembo udržitelný rozvoj podporuje integrovaným plánováním fází návrhu a rozvoje jednotlivých procesů, které musí být zaměřeny na minimalizaci všech nebezpečí pro zaměstnance;
- Plánování celého životního cyklu produktů Brembo musí zohledňovat sběr a recyklaci všech použitých materiálů.
- Prevence znečištění a rizik pro pracovníky se realizuje prostřednictvím řádného řízení látek a procesů a správného ovládání, údržby a kontroly zařízení.
- Vzdělávání a informace jsou hlavními nástroji k přenosu a komunikaci zásad, směrnic a způsobu prosazování systému řízení bezpečnosti a ochrany životního prostředí spolupracovníkům.
- Tendence Brembo ke snižování dopadu na životní prostředí a zbytkových rizik vlastních činností se realizuje také prostřednictvím otevřené a efektivní komunikace s lidmi a externisty.
- Je nutné zapojovat dodavatele a smluvní pracovníky do systému řízení bezpečnosti a ochrany životního prostředí s cílem snížit dopad všech pracovních činností vykonávaných v rámci výrobních závodů na životní prostředí;

- Při hodnocení dodavatelů Brembo upřednostňuje ty, kteří mají certifikovaný systém environmentálního managementu.
- Individuální a kolektivní zdraví a bezpečnost a úcta k životnímu prostředí jsou neoddiskutovatelnou nutností: s tímto ohledem jsou koncipována podniková rozhodnutí i chování jednotlivců.
- Širší a hlubší angažovanost všech zaměstnanců jsou zásadním požadavkem pro kontinuální zlepšování procesů a služeb z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí. ​


 

Brembo S.p.A. | P.IVA 00222620163

Seguici su

Seguici su FacebookTwitterYouTubeLinkedInPinterestInstagramYoukuWeibosnapchat.pngVKwechat.pngTikTok