Wartości

 

​​​​

Kultura Brembo została oparta i wypracowana na podstawie zasad etyki, a w szczególności wiodących wartości stanowiących podstawę działań i długotrwałego sukcesu:​

ETYKA​

Uczciwość i szacunek, przedkładanie wspólnego interesu nad interes jednostki.​

• ​Wiarygodność
• ​Rozwój odpowiedzialności

JAKOŚĆ​

Dążenie do doskonałości poprzez wysoką jakość oraz terminowość w realizacji celów firmy.​

• ​Skoncentrowanie się na kliencie
• ​Bodźce do doskonalenia
• ​Wypracowanie konsensusu
• ​Opracowywanie rozwiązań

PROAKTYWNOŚĆ​

Przewidywanie zmian i wybór innowacyjnych rozwiązań, wykraczanie poza oczekiwania.​

• ​Myślenie strategiczne
• ​Innowacyjność
• ​Kalkulacja ryzyka
• ​Dostosowywanie się do zmian

PRZYNALEŻNOŚĆ​

Poczucie bycia częścią Brembo oraz duma z bycia uznawanym za część grupy.​
 
• ​Praca w grupie
• ​Efektywna komunikacja
• ​Uwzględnianie różnorodności


DOSKONALENIE​

Poprawa wkładu współpracowników w osiąganie celów firmy (wydajność, umiejętności, potencjał i motywacja).​

• ​Wsparcie
• ​Wpływ na motywację


 
​​​