Talent w pracy

 

​Talent w pracy 


Dla Brembo talent jest miarą wartości, jakie pracownik może zaoferować osiągając swoje cele. Mając to na uwadze, stworzono specyficzne programy mające na celu zwiększenie potencjału jednostek w firmie. W ten sposób firma rozwija poszczególne portfolia talentów w pewnych obszarach geograficznych lub grupach zawodowych. Cała gama corocznie odświeżanych programów kierowana jest do utalentowanych osób na całym świecie. 


Wyjątkową inicjatywą Brembo jest międzynarodowy i interdyscyplinarny program LIFT. LIFT, Leader International Fast Track, to nowy projekt rekrutujący talenty o interdyscyplinarnym powołaniu. 


Celem tego programu jest pozyskanie przez Brembo nowych absolwentów o wysokim potencjale. Program trwa 18 miesięcy i umożliwia wybrańcom pracę w trzech różnych obszarach firmy, po 6 miesięcy w każdym (handlowo-technicznym, ekonomiczno-księgowym, łańcuchu dostaw), przy czym co najmniej jeden odbywa się za granicą.

 

 

Brembo S.p.A. | P.IVA 00222620163

Podążaj za nami

Follow us on FacebookTwitterYouTubeLinkedIngoogle_plus.jpgPinterestInstagramVineYoukuWeibosnapchat.pngwechat.png