Koncentracja na szkoleniach

 

​​Stałe szkolenie​​


Brembo postrzega swój talent jako miarę wartości jaką wnosi każdy pracownik przyczyniający się do osiągania wspólnych założeń.

Z tego względu powstały specjalistyczne szkolenia i programy rozwojowe mające na celu zwiększanie potencjału nowo zatrudnionych absolwentów oraz specjalistów, którzy będą rozwijać się w ramach grupy.

Szkolenia są więc skonstruowane tak by obejmować swoim zakresem różne specjalności na wszystkich poziomach oraz przez cały czas trwania kariery, w duchu kształcenia ustawicznego.

Oprócz rocznego planu szkoleniowego opartego na potrzebach pracowników, Grupa gwarantuje również swoim pracownikom możliwość udziału w programach coachingowych, mentoringowych i treningowych.

W ten sposób Grupa pracuje nad wzmocnieniem personelu, aktywnie angażując go w określanie ścieżek uczenia się i rozwoju.

​​By wykorzystać cenny know-how rozwijający się w ramach różnych funkcji oraz zespołów różnych jednostek Brembo na całym świecie powołano Akademię Brembo: firmową grupę szkoleniową z certyfikatem jakości UNI EN ISO 9001, która czerpie także z wiedzy nauczycieli pracujących w firmie, której celem jest ułatwienie uporządkowanego dzielenia się know-howem Brembo w ramach Grupy.