Środowisko pracy

 

​​​​​​​​​​​Brembo to międzynarodowa korporacja działająca w 15 krajach na 3 różnych kontynentach, posiadająca 29 zakładów produkcyjnych i jednostek biznesowych, za pośrednictwem których sprzedaje własne produkty w ponad 70 krajach na całym świecie. ​


Udowodnione zdolności firmy Brembo w zakresie innowacji i dążenia do doskonałości w wytwarzaniu produktów są efektem życiowej postawy, poświęcenia i pasji ponad 12 000 osób, które przyczyniają się do tworzenia środowiska pracy charakteryzującego się bezpieczeństwem, wielokulturowością, innowacyjnością, estetyką i dynamiką.

Wielokulturowość​

Firma ceni umiejętności przekrojowe w postaci samozarządzania wspierając tych, którzy natychmiast podejmują własne projekty zawodowe. Podkreślanie wartości pracowników, w tym stwarzanie możliwości rozwoju oraz mobilności międzynarodowej przejawia się w tym, że znaczny procent wolnych stanowisk jest obsadzanych przez personel wewnętrzny.​


 

 

Innowacyjność i dynamizm​

Ponad 12 000 osób, które codziennie pracują z oddaniem i pasją dla Brembo to mocna strona firmy. Wiedza i umiejętności pracowników to silna przewaga konkurencyjna leżąca u podstaw zdolności grupy do innowacji i dążenia do doskonałości w wytwarzaniu swoich produktów.​


 

​Wsparcie rozwoju każdego z pracowników ma podłoże w długiej tradycji Firmy opartej na inicjatywach w ramach kształcenia ustawicznego i rozwoju. Bogata oferta szkoleniowa składa się z kursów podzielonych na szkolenie z zarządzania na poziomie podstawowym i zaawansowanym, specjalistyczne szkolenie techniczne, naukę języków (w szczególności języka angielskiego i włoskiego), obowiązkowe kursy szkoleniowe (BHP) oraz kursy instytucjonalne.

Miarą wartości każdego pracownika jest to ile wnosi on/ona do osiągnięcia wspólnego celu, dlatego też określone programy zostały skrojone tak by wykorzystywać potencjał drzemiący w każdej z osób. W tym celu Firma opracowała szczegółowe portfolio umiejętności, które mogą być filtrowane pod kątem lokalizacji lub określonej kategorii zawodowej.

​Wybór programów przypisanych konkretnej umiejętności na całym świecie jest okresowo aktualizowany.

Projektowanie i bezpieczeństwo ​

Środowisko pracy składa się z przestrzeni, która jest zarówno funkcjonalna, jak i przyjemna – niezależnie od tego czy jest to biuro czy też hala produkcyjna. Wszystkie budynki Brembo zostały zaprojektowane z zastosowaniem tej samej praktycznej logiki, którą można zauważyć na przykładzie siedziby Brembo zlokalizowanej w Kilometro Rosso Science Park.

​Szczególnie ważnym elementem jest uwaga przykładana do bezpieczeństwa, widoczna w każdym z zakładów produkcyjnych poprzez zastosowanie procedur szanujących integralność każdego z członków personelu.