Środowisko pracy

 

​​​​​​​​​​Brembo jest międzynarodową korporacją działającą na trzech kontynentach, posiadającą fabryki w 15 krajach. Brembo polega na 4 centrach badawczych, 18 zakładach produkcyjnych oraz 23 biurach, za pośrednictwem których produkty firmy są sprzedawane do ponad 70 krajów na całym świecie.​

Sprawdzona umiejętność firmy w innowacyjności i doskonaleniu produkcji jest wynikiem podejścia, oddania oraz pasji ponad 10 600 osób, które wspólnie przyczyniają się do tworzenia środowiska pracy, które charakteryzuje design, bezpieczeństwo, wielokulturowość, innowacyjność i dynamizm.​

Wielokulturowość​

Środowisko pracy jest środowiskiem międzynarodowym – składa się na nie wielkokulturowy zespół: ze 100 pracowników Brembo 32 pracuje we Włoszech, 20 w Polsce, 15 w Chinach, 9 w Czechach, 9 w Meksyku i 7 w USA. Pozostała ósemka jest rozrzucona po Brazylii, Indiach, Wielkiej Brytanii i Japonii.
Brembo zatrudnia pracowników z różnych grup wiekowych: liczba osób po dwudziestce (25%), trzydziestce (33%) i czterdziestce (28%) jest prawie taka sama. Osoby po pięćdziesiątce stanowią 15% zatrudnionych.

Firma ceni umiejętności przekrojowe w postaci samozarządzania wspierając tych, którzy natychmiast podejmują własne projekty zawodowe. Podkreślanie wartości pracowników, w tym stwarzanie możliwości rozwoju oraz mobilności międzynarodowej przejawia się w tym, że znaczny procent wolnych stanowisk jest obsadzanych przez personel wewnętrzny.​


 

 

Innowacyjność i dynamizm​

Ponad 10 600 osób, które codziennie pracują z oddaniem i pasją dla Brembo to mocna strona firmy. Wiedza i umiejętności pracowników to silna przewaga konkurencyjna leżąca u podstaw zdolności grupy do innowacji i dążenia do doskonałości w wytwarzaniu swoich produktów.​

 

 

​Wsparcie rozwoju każdego z pracowników ma podłoże w długiej tradycji Firmy opartej na inicjatywach w ramach kształcenia ustawicznego i rozwoju. Bogata oferta szkoleniowa składa się z kursów podzielonych na szkolenie z zarządzania na poziomie podstawowym i zaawansowanym, specjalistyczne szkolenie techniczne, naukę języków (w szczególności języka angielskiego i włoskiego), obowiązkowe kursy szkoleniowe (BHP) oraz kursy instytucjonalne.

Miarą wartości każdego pracownika jest to ile wnosi on/ona do osiągnięcia wspólnego celu, dlatego też określone programy zostały skrojone tak by wykorzystywać potencjał drzemiący w każdej z osób. W tym celu Firma opracowała szczegółowe portfolio umiejętności, które mogą być filtrowane pod kątem lokalizacji lub określonej kategorii zawodowej.

​Wybór programów przypisanych konkretnej umiejętności na całym świecie jest okresowo aktualizowany.

Projektowanie i bezpieczeństwo ​

Środowisko pracy składa się z przestrzeni, która jest zarówno funkcjonalna, jak i przyjemna – niezależnie od tego czy jest to biuro czy też hala produkcyjna. Wszystkie budynki Brembo zostały zaprojektowane z zastosowaniem tej samej praktycznej logiki, którą można zauważyć na przykładzie siedziby Brembo zlokalizowanej w Kilometro Rosso Science Park.

​Szczególnie ważnym elementem jest uwaga przykładana do bezpieczeństwa, widoczna w każdym z zakładów produkcyjnych poprzez zastosowanie procedur szanujących integralność każdego z członków personelu.

 

 

Brembo S.p.A. | P.IVA 00222620163

Podążaj za nami

Follow us on FacebookTwitterYouTubeLinkedInPinterestInstagramYoukuWeibosnapchat.pngVKwechat.pngTikTok