Model umiejętności Brembo

 

​​​​​​​​Do każdej umiejętności​


Brembo przyjęło model umiejętności dla rozwoju różnych osób w firmie. Pokrywa on 15 umiejętności menedżerskich, które zostały podzielone na 5 określonych grup idących w parze z Wartościami Brembo:


 

​​​​​

 

​ETYKA

• Wiarygodność
• Rozwój odpowiedzialności​


JAKOŚĆ​

• Skoncentrowanie się na kliencie
• Bodźce do doskonalenia​
• Wypracowanie konsensusu​
• Opracowywanie rozwiązań​


​PROAKTYWNOŚĆ  

• Myślenie strategiczne
• IInnowacyjność
• Kalkulacja ryzyka
• Dostosowywanie się do zmian​


​​PRZYNALEŻNOŚĆ

• Praca w grupie
• Efektywna komunikacja​
• Uwzględnianie różnorodności​


​DOSKONALENIE

• Wsparcie​
• Wpływ na motywację​


 
Firma zdecydowała o szerszym komunikowaniu informacji o tych umiejętnościach by zwiększyć transparentność swojego know-how w zakresie zarządzania oraz by ustanowić ścieżki kariery. Po zatrudnieniu każdy pracownik przechodzi proces ewaluacji, a następnie podlega corocznej analizie wyników, jak również sprawdzeniu na każdym etapie ścieżki zawodowej, w oparciu o model umiejętności Brembo.

Na każdym spotkaniu menedżerów i pracowników analizowane są roczne wyniki, określane założenia na przyszłość, opracowywane są plany poprawy i ustanawiane ścieżki dalszego rozwoju.

Oprócz 15 umiejętności menedżerskich Brembo opracowało również specyficzne systemy umiejętności techniczno-branżowych dla różnych funkcji.

​Rotacja pracy, publikacja ofert pracy oraz procesy szkoleniowe są również ustanawiane w oparciu o takie same kryteria, a dzięki swej roli zawodowej pomagają każdemu pracownikowi jak najlepiej określić swój potencjał oraz wkład w osiągane cele organizacji.


​​