Sukces rozwija odpowiedzialność

 

​​Sukces rozwija odpowiedzialność​

     
Dla Brembo społeczna odpowiedzialność w firmie nie jest abstrakcyjnym pojęciem, lecz serią codziennych praktyk. Z tego powodu, zgodnie z zasadami Kodu Etyki​, Kodu Podstawowych warunków pracy​, Polityce przeciwko dyskryminacji i odmienności oraz kodem zachowania antykorupcyjnego​, firma zwołała wewnętrzną jednostkę mającą na celu wpieranie społecznej odpowiedzialności. Podzielona jest ona na cztery różne obszary działań, a każda z nich dedykowana jest innej kategorii uczestników.​


 

Biznes dla dostawców​


Brembo jest odpowiedzialny za własne działania, a w rezultacie sprawia, że odpowiedzialność za swoje działania biorą również ich partnerzy, głownie dostawcy. 


 

Z tego powodu proces zatwierdzenia dostawców polega na ocenie, sprawdzeniu oraz obserwacji technicznych i kierowniczych możliwości, nie wspominając o etycznej, społecznej, ekonomicznej i finansowej wiarygodności dostawcy mierzonej na podstawie obiektywnych elementów.


 

 

 
 

Biznes dla zasad​

        
Brembo zdecydowało działać na rynku w całkowitej zgodności z głównymi międzynarodowymi zasadami zrównoważonego rozwoju, które przekraczają normy narodowe i leżą u podstawy zasad Modelu 231​​ i Kodu zachowań antykorupcyjnych.


 

Biznes dla środowiska naturalnego​​

        
Firma stara się również, by we wszystkich działaniach zagwarantować maksimum poszanowania dla środowiska, zasobów oraz gruntów na których działa, jak i na całej planecie. W tym celu wdraża dokładne wewnętrzne dyrektywy i realizuje specjalne projekty ad hoc. ​

 

 
 


Biznes dla ludzi

        
Brembo przyznaje, że najważniejszą wartością są ludzie i poprzez podejście oparte na normach międzynarodowych (UN,ILO,OCSE) gwarantuje zastosowanie zasad, które inspirują firmę do tworzenia jej własnych kodów postępowania, włączając Podstawowy Kod Warunków Pracy oraz Politykę przeciw dyskryminacji i różnorodności.​​


 

Brembo S.p.A. | P.IVA 00222620163

Podążaj za nami

Follow us on FacebookTwitterYouTubeLinkedInPinterestInstagramYoukuWeibosnapchat.pngVKwechat.pngTikTok