Testing

 

Jeden milion kilometrů za dokonalým brzděním


Dokonalý produkt je ten, který prošel nejpřísnějšími testy za všech podmínek použití. Z tohoto důvodu každý rok Brembo stráví více než 150 dní testováním na trati a ujede jeden milion zkušebních kilometrů (trojnásobek vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem) na cestě k zajištění co nejvyšší kvality svých výrobků.

Brembo dodržuje přísný zkušební postup, který zahrnuje zkoušky na statické stolici, zkoušky na dynamické stolici a nakonec zkoušky na silnici: to jsou tři kroky potřebné k otestování brzdných systémů v provozních podmínkách, které se podobají podmínkám v reálném provozu. ​

 

 
 

Zkoušky na statických stolicích tvoří první fázi testování a také pojítko mezi návrhem, testováním a výrobou, čímž se definují montážní normy pro sériovou výrobu.

Na statických stolicích se provádějí zkoušky potřebné k ověření shody s požadavky projektu a prototypy jsou zde podrobovány několika cyklům zatížení (tlaku a brzdného momentu) vyšším, než kterým je vozidlo skutečně fyzicky v různých podmínkách prostředí (teplota, vlhkost a agresivní prostředí) vystaveno. Potom se přejde k testům na dynamických testovacích soupravách, které umožňují simulovat dynamiku vozu kombinací hmotnosti a rychlosti.


 

Prováděné zkoušky souvisejí s účinností, funkčností a odolností a to i za použití zatížení překračujících zatížení provozní v souladu s příslušnými koeficienty bezpečnosti.

Tyto stolice navržené společností Brembo pracují autonomně po dobu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu díky sofistikovaným systémům řízení s cílem zkrátit čas potřebný pro vývoj. Jsou schopny simulací pro všechny ve světě homologované brzdné okruhy a různé kategorie automobilů a motocyklů alpská klesání v jakémkoliv typu vozidla.

Na dynamických stolicích je také testován komfort, který se měří podle tří vlastností definovaných pod zkratkou „NVH“: Noise Vibration Harshness, neboli hluk, vibrace, drsnost. Čím nižší jsou tyto tři aspekty, tím, bude brzdění tišší a bez vibrací.

Brembo kromě toho disponuje válcovou stolicí pro automobily, motocykly a kamiony, kde může vozidlo dosáhnout 250 km/h při teplotách mezi -30 a +40 oC. Jedná se o skutečnou zkušební kabinu, která simuluje silniční testy za všech podmínek, od sněhu, přes mokro až po extrémní rychlost.

Ve finále jsou to ale zkoušky na silnici, které Brembo umožňují dosahovat pověstných vynikajících výsledků.

Schválené výrobky na různých stolicích jsou montovány na prototypech poskytovaných mateřskými společnostmi. Interní tým tvořenými zkušenými zkušebními jezdci provádí všechny potřebné zkoušky a testování výkonu (výhradně na trati), pohodlí a (na silnici s různými typy drah v plném souladu se zákonem o silničním provozu) brzdových systémů.

 

 
 

Zkušební jezdci vyškolení společností Brembo mají polyvalentní profil, který umožňuje jejich přidělení kamkoliv. Od montáže prototypových dílů až po analýzu dat. Tím je zajištěno subjektivní posouzení podpořené provedenými měřeními.

Mezi prováděné zkoušky patří: superfading (tato zkouška představuje určitý sled brzdění z určité rychlosti na nulu při plném zatížení), subjektivní hodnocení komfortu a pocitu z brzdění (prováděné řidiči s dlouholetou rozsáhlou zkušeností vozidel a výrobků), účinnost za mokra i za sucha. ​​


 

 

Brembo S.p.A. | P.IVA 00222620163

Seguici su

Seguici su FacebookTwitterYouTubeLinkedInPinterestInstagramYoukuWeibosnapchat.pngVKwechat.pngTikTok